Ateliér divadelního manažerství

Spolek MuseYou vznikl z potřeb studentů Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie, který funguje pod Janáčkovou akademií múzických umění v Brně.

Ateliér vznikl na Divadelní fakultě JAMU na počátku devadesátých let. Od té doby jím prošly desítky absolventů oborů divadelní manažerství a jevištní technologie, které ateliér zastřešuje.

Studium obou oborů staví na vzájemné provázanosti teoretických a praktických předmětů. Studenti jsou vedeni a motivováni k samostatné a kreativní práci na rozmanitých projektech, realizovaných ve spolupráci s ostatními ateliéry Divadelní fakulty JAMU. Díky malému počtu vyučovaných mohou pedagogové přistupovat k jednotlivým studentům velice individuálně. Ti tak mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v souladu se svou profilací. Participace na divadelních inscenacích, které vznikají ve školním Studiu MartaDivadle na Orlí, realizace praktických projektů, jakým je například festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, semináře odborníků z praxe či zahraniční stáže umožňují studentům nejen získat řadu zkušeností a informací, ale také navázat kontakty v umělecké sféře, tolik potřebné pro budoucí profesní uplatnění.

Absolventi ateliéru se uplatňují v organizačně-provozních a technicko-provozních pozicích v divadlech a kulturních institucích, samostatně podnikají v různých oblastech kulturního managementu, pracují v produkčních či marketingových odděleních uměleckých agentur nebo na uměleckých projektech. Absolventi jevištních technologií nachází své uplatnění v oborech jevištní světlo, jevištní zvuk a jevištní stavba, ať už v pozicích řadových, či vedoucích pracovníků.

Více informací o ateliéru naleznete na jeho webových stránkách www.divadelnimanazerstvi.cz.