O MuseYou

MuseYou je spolek, původně občanské sdružení, založené studenty Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Hlavním cílem spolku je podpora kulturních produkcí a zajištění dalšího manažerského vzdělávání primárně pro studenty daného ateliéru.