Podpora

V neziskovém sektoru, kam umělecky orientované kulturní produkce patří, je podpora – ať už finanční, věcná či lidská – nezbytná. Proto ještě jednou děkujeme všem partnerům a podporovatelům projektů vzniklých ve spolupráci s MuseYou.

Jihomoravský kraj Nadace Vodafone
Moravská galerie Lepší vyhlídky
Nadace VIA Nadace Život Umělce
Sagitta